Skip links

Modlitby za zemřelé, možnost získání „plnomocných odpustků“ po celý listopad

V listopadu se zvlášť modlíme za zemřelé s podporou celého společenství církve, můžeme pro ně získat tzv. plnomocné odpustky. Odpustek neznamená odpuštění hříchů, ale pomoc se zahlazením jejich následků (ty často zůstávají, i když byl hřích zcela odpuštěn). Věříme, že tak lze pomáhat i zemřelým, kteří si tyto „dluhy“ odnesli za hranici smrti. Podmínky, které církev pro získání odpustků stanoví, nesmí být jen vnější formalitou, ale směřují k tomu, aby ten, kdo je chce získat, byl v živém spojení s Kristem a se společenstvím církve.

Vzhledem k pokračující pandemii Covid-19 lze plnomocné odpustky získat po celý měsíc listopad při návštěvě hřbitova nebo při návštěvě kostela (nebo kaple).
Podmínky při návštěvě hřbitova:
V daný den
– modlitba za zemřelé
– modlitba na úmysl Svatého Otce
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu
– svaté přijímání
V okruhu těchto dní svátost smíření.
Podmínky při návštěvě kostela (kaple):
V daný den
– modlitba Otče náš
– modlitba Věřím v Boha
– modlitba na úmysl Svatého Otce
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu
– svaté přijímání
V okruhu těchto dní svátost smíření.
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kdo nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojeným s pandemií, mohou získat odpustky, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve a s úmyslem, jakmile to bude možné, splnit i další podmínky, se před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie pomodlí za zesnulé.
Informace viz též na: