Skip links

Program v adventní době

Bohoslužby v adventní době budou v obvyklých časech, navíc s rorátní mší svatou ve čtvrtek ráno v 6.15 hod. (při svíčkách, vstup bočním vchodem).

Neděle: 8:00, 9:30 a 19:00 (SK)
Pondělí – středa, pátek 8:00 a 19:00,
Čtvrtek – 6:15 roráty, 8:00, 19:00
Sobota: 8:00
Páteční večerní mše svatá je v adventu při svíčkách.

Tichá adorace před Nejsvětější svátostí je každou středu od 18.00 do 18.50.

Nikodémova noc se uskuteční v pátek 3. 12. od 20.00 do 21.00.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou, ve středu během adorace (asi 18.05-18.50), v neděli před slovenskou mší sv. již od 18 hod. (ve druhé polovině adventu se bude zpovídat déle, časy budou oznámeny).

Koncerty s povzbuzujícím slovem faráře Jana Pacnera se uskuteční o sobotách se začátkem v 17.30:

11. 12. – varhanní koncert Ondřeje Múčky
18. 12. – koncert scholy Jakubák (s možností zakoupení nového dvojCD tohoto souboru.

Přeji i v současné nelehké situaci pokojné a požehnané prožívání adventní doby!

farář Jan Pacner