Skip links

Program v závěru adventu

V závěrečném adventním týdnu je program bohoslužeb následující:

pondělí 20.12 – čtvrtek 23.12.: 8:00, 19:00
čtvrtek 23.12. též roráty 6:15 (vstup bočním vchodem)
Poslední mše sv. adventní doby: pátek 24.12.: 8:00

Příležitost ke svátosti smíření:
ráno (do pátku) od 7:30, večer (do čtvrtku) od 18:00

Adorace před Nejsvětější svátostí: středa od 18:05 – 18:50 hod.