Skip links

Modlitby za zemřelé

V prvním listopadovém týdnu pamatujeme v modlitbě zvlášť na naše zemřelé, mnozí se snaží získat tzv. plnomocné odpustky pro duše v očistci. Vzhledem k letošní mimořádné situaci je tato možnost prodloužena na celý měsíc listopad. Bližší informace najdete na tomto odkazu:

Bohužel je tato oblast spojena s mnohými nedorozuměními z minulosti nejen v pohledu lidí „zvenku“ (dojem, že si věřící „kupují odpuštění“), ale i nás věřících. Vlivem ne zrovna šťastné terminologie (pořád mluvíme o „trestech za hříchy“ místo o „důsledcích hříchů“) si někdy vytváříme deformovaný obraz Boha jako nelítostného soudce (sice nějak odpouští, ale stejně potrestá) nebo jakéhosi nebeského úředníka (musím „dodat každý papír“, jinak žádný odpustek neposkytne).
Proto zvu k přečtení následujícího textu: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/jak-spravne-porozumet-odpustkum
 
Kéž je (slovy daného textu) náš pohled na tuto nauku zaměřen ne z právního hlediska, který vyjadřuje terminologie jako „časný trest, částečný odpustek, plnomocný odpustek“, ale z úhlu Božího milosrdenství a odpuštění.
A kéž vnímáme (opět v daném textu), že odpustky jsou…Boží milosrdenství, které Církev, v síle tajemství Kristova vykoupení a její vlastní svatosti, nabízí věřícím, aby zakusili plnost odpuštění až do nejzazších důsledků hříchu!
 
o. Jan