Skip links

Pastýřský list brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých

Otec biskup Vojtěch nám posílá ke slavnosti Všech svatých svůj pastýřský list s názvem “Všichni jsme na cestě ke svatosti”. Můžete si ho přečíst nebo poslechnout na: https://www.biskupstvi.cz/2020-10-30-pastyrsky-list

Zůstávejme v tomto čase izolace i skrze naslouchání slovům našeho biskupa ve spojení se společenstvím církve!