Skip links

Pastýřský list brněnského biskupa ke slavnosti Všech svatých

Otec biskup Vojtěch nám posílá ke slavnosti Všech svatých svůj pastýřský list s názvem „Všichni jsme na cestě ke svatosti„. Můžete si ho přečíst nebo poslechnout na webu Biskupství brněnského.

Zůstávejme v tomto čase izolace i skrze naslouchání slovům našeho biskupa ve spojení se společenstvím církve!