Skip links

Poděkování za pomoc rodině po klempíři Jakubovi

Vážení přátelé,

jménem pozůstalých po klempíři Jakubovi, který zahynul při opravách chrámu sv. Jakuba, i jménem svým ze srdce děkuji vám všem, kteří jste podpořili rodinu svými dary při sbírce naší farnosti. Velkou bolest především vdovy odejmout nemůžeme, ale aspoň takto jsme jí ulehčili v konkrétní starosti. Při osobním setkání 12. května v Dačicích jsem jí předal vybranou finanční hotovost a vnímal jsem její velkou vděčnost za tuto pomoc.
Celkově se při sbírce v neděli 7. května a finančními dary v hotovosti získalo 52.000,-Kč, na účet přišlo 240.400,- Kč, rodinu jsme tedy podpořili darem 292.400,-Kč. Ještě jednou velký dík za vaši štědrost!
Pokud byste ještě chtěli rodinu podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím sbírky na Donio.
Prosím, pamatujme i ve svých modlitbách!
S vděčností
Jan Pacner, farář