Skip links

Program ve velikonoční době (do slavnosti Seslání Ducha sv. 28. 5.)

Ve velikonoční době je obvyklý pořad „jakubských“ bohoslužeb v době oprav, tedy:

  • Neděle v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie:
    7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK).

V neděli 14. 5.: udílení svátosti biřmování při mši sv. v 11.00 v kostele sv. Tomáše.

  • Pondělí–pátek: 19.00 v kostele sv. Tomáše (kromě pátku 5. 5.: 19.00 v jezuitském kostele, navazuje Nikodémova noc do 21 hod.)

V pátek 19. 5.od pondělí 22. 5. do pátku 26. 5. začíná mše sv. až v 19.15 hod. (kvůli předchozí svatodušní novéně)

  • Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše.

Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mší svatou, ve středu a v neděli večer od 18.15.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem středa 18.15–18.50 v kostele sv. Tomáše (kromě středy 24. 5.). Pátek 12. 5. ve 20.00–24.00 v kapli na faře (možno přijít vždy v celou hodinu).

Příprava na biřmování

ve čtvrtek 4. 5. v 19.00 na faře, závěr přípravy v pátek 12. 5. v 19.00 v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí na svátost smíření a 1. sv. přijímání

každý čtvrtek v 17.00 na faře.

Modlitba Taizé

středa 26. 4. a 24. 5. ve 20.15 v jezuitském kostele.