Skip links

Program o Velikonocích

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého roku, největší slavností naší víry. Kvůli opravám kostela sv. Jakuba je budeme prožívat v kostele sv. Tomáše (do Velkého pátku) a v jezuitském kostele (od Bílé soboty).

  • Pondělí 3. 4.–středa 5. 4.
Příležitost ke svátosti smíření: 15.30–19.00 kostel sv. Tomáše.
Mše sv.: v 19.00 kostel sv. Tomáše (středeční tichá adorace není).
  • Zelený čtvrtek 6. 4.
Mše sv. s biskupem Pavlem (tzv. Missa chrismatis): 9.00 katedrála.
Příležitost ke svátosti smíření: 14.00–16.30 kostel sv. Tomáše.
Mše sv. na památku Večeře Páně: 19.00 kostel sv. Tomáše
  • Velký pátek 7. 4. 
Křížová cesta v přírodě: 14.00 Dolní Kounice, sraz v klášteře Rosa Coeli.
Příležitost ke svátosti smíření: 14.00–16.30 kostel sv. Tomáše.
Velkopáteční obřady na památku umučení Páně: 19.00 kostel sv. Tomáše
  • Bílá sobota 8. 4.
Modlitba ranních chval: 9.00 jezuitský kostel.
Možnost tiché modlitby u „Božího hrobu“: 9.30–15.00 jezuitský kostel.
Velikonoční vigilie: 19.45 jezuitský kostel
  • Neděle Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční) 9. 4.
Mše sv.: 7.30, 9.00 slavnostní mše sv. naší farnosti (budou požehnány velikonoční pokrmy).
Večerní slovenská mše sv. není, možnosti 19.30 kostel sv. Tomáše, 21.00 jezuitský kostel.
  • Velikonoční pondělí 10. 4.
Mše sv.: 7.30 jezuitský kostel.
Další možnosti např. 9.00, 17.30 kostel sv. Tomáše.
Přeji vám všem pokojné a požehnané prožití těchto dní, radost z Kristova vítězství nad hříchem a smrtí! Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!
Jan Pacner, farář