Skip links

Program v postní době (do Květné neděle)

Popeleční středou vstupujeme do postní doby. „Jakubská“ mše sv. s udílením popelce je v 19.00 v chrámu sv. Tomáše, hudebně ji doprovodí mladí z komunity Emmanuel.

V postní době je obvyklý pořad „jakubských“ bohoslužeb v době oprav, tedy:
 • Neděle v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie: 7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK)
 • Pondělí–pátek (kromě prvního pátku v měsíci): 19.00 v kostele sv. Tomáše
 • Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
 • Pátek 3. 3.: 19.00 v jezuitském kostele, navazuje Nikodémova noc do 21 hod.
 • Květná neděle 2.4.: dopolední farní mše začíná již v 8.45 na prostranství za kostelem sv. Jakuba (Ježíšův vjezd do Jeruzaléma si připomeneme průvodem do jezuitského kostela)
Postní duchovní obnova
 • sobota 25. 3. od 9.30 v sále na faře. Vede P. Tomáš Koumal (farář Brno – dóm), konec do 12 hod.
Pobožnost křížové cesty
 • pátek v 18.20 v kostele sv. Tomáše (pátek 3. 3. v jezuitském kostele),
 • neděle 18.15 (SK) v jezuitském kostele.
Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mší sv., ve středu a v neděli večer od 18.15.
Tichá adorace před eucharistickým Kristem
 • středa 18.15–18.50 v kostele sv. Tomáše
 • pátek 10. 3. 20.00–24.00 v kapli na faře (možno přijít vždy v celou hodinu)
Příprava na biřmování
 • čtvrtek 9. 3. a 23. 3. v 19.00 na faře
Příprava dětí na svátost smíření a 1. sv. přijímání
 • každý čtvrtek v 17.00 na faře (kromě 16. 3.)

Foto: Stanislav Knotek