Skip links

Program o Velikonocích

Velikonoce jsou největší slavností naší víry. I letos je kvůli opravám kostela sv. Jakuba budeme prožívat v kostele sv. Tomáše a v jezuitském kostele.

Bohoslužby
  • Květná neděle 24. 3.
Mše sv.: 7.30,  8.45 slavnostní mše sv. naší farnosti, 19.00 (SK)
Farní mše začíná výjimečně už v 8.45 hod. na Jakubském náměstí za presbytářem kostela sv. Jakuba.
Pondělí 25. 3. v 19.00 výjimečně v jezuitském kostele (studentská mše)
Úterý 26. 3. a středa 27. 3. v 19.00 v kostele sv. Tomáše
  • Zelený čtvrtek 28. 3.
Mše sv. s biskupem Pavlem (tzv. Missa chrismatis): v 9.30 v katedrále
Mše sv. na památku Večeře Páně: 19.00 v kostele sv. Tomáše,
po ní společná modlitba připomínající Ježíšův zápas v Getsemanské zahradě.
  • Velký pátek 29. 3. 
Velkopáteční obřady na památku umučení Páně: 19.00 v kostele sv. Tomáše
  • Bílá sobota 30. 3.
Modlitba ranních chval: 9.00 v jezuitském kostele
Možnost tiché modlitby u „Božího hrobu“: 9.30–15.00 v jezuitském kostele
Velikonoční vigilie: 19.45 v jezuitském kostele
  • Neděle Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční) 31. 3.
Mše sv.: 7.30, 9.00 – slavnostní mše sv. naší farnosti (budou požehnány velikonoční pokrmy) v jezuitském kostele.
Večerní slovenská mše sv. není, možnosti 19.30 kostel sv. Tomáše, 21.00 jezuitský kostel
  • Velikonoční pondělí 1. 4.
Mše sv.: 7.30 v jezuitském kostele
Další možnosti  9.00, 17.30 kostel sv. Tomáše, 10.15 jezuitský kostel
Příležitost ke svátosti smíření
Kostel sv. Tomáše
Pondělí – středa 15.30 – 19.00 (v pondělí do 18.00)
Zelený čtvrtek, Velký pátek 14.00 – 16.30 kostel sv. Tomáše
Kapucínský kostel
Pondělí – středa 9.00 – 16.30
Minoritský kostel
Pondělí – středa 9.00 – 11.30, 14.30 – 16.30
Prosíme, nenechávejte slavení svátosti smíření na poslední chvíli.
Přeji vám všem pokojné a požehnané prožití Velikonoc, radost z Kristova vítězství nad hříchem a smrtí! Ať Kristův pokoj naplní Vaše srdce!
Jan Pacner, farář