Skip links

Program ve velikonoční době

Ve velikonoční době je obvyklý pořad „jakubských“ bohoslužeb v době oprav, tedy:
  • Neděle v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie: 7.30 (slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK)
  • Pondělí–pátek19.00 v kostele sv. Tomáše
(kromě pátku 5. 4 a 3. 5.: 19.00 v jezuitském kostele, navazuje Nikodémova noc do 21 hod.)
  • V pátek 10. 5. a od pondělí 13. 5. do pátku 17. 5. začíná mše sv. až v 19.15 hod. (kvůli předchozí svatodušní novéně)
  • Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
  • Slavnost Nanebevstoupení Páně (čtvrtek 9. 5.): 19.00 v kostele sv. Tomáše
  • Svatodušní vigilie (sobota 18. 5.): 20.00 v kostele sv. Tomáše
Příležitost ke svátosti smíření
půl hodiny před každou mší sv., ve středu a v neděli večer od 18.15 hod.
Tichá adorace před eucharistickým Kristem
středa v 18.15–18.50 v kostele sv. Tomáše (kromě středy 15. 5.)
pátek 12. 4. a 10. 5. ve 20.00–23.00 v kapli na faře (možno přijít vždy v celou hodinu)

Příprava dětí na svátost smíření a 1. sv. přijímání
každý čtvrtek v 17.00 na faře (kromě 16. 5.)
Modlitba Taizé
středa 24. 4. a 22. 5. v 19.00 v jezuitském kostele