Skip links

Program v adventu

V adventu je následující pořad „jakubských“ bohoslužeb:

Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie:
7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK)

Pondělí–pátek: 19.00 v kostele sv. Tomáše
Rorátní mše sv.: úterý (SK) a čtvrtek 6.15 v jezuitském kostele.

Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše

Pátek 8. 12. slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu:
19.00 v kostele sv. Tomáše. Bohoslužby svatotomášské farnosti: 7.00 a 17.30

Letos připadá 4. neděle adventní až na 24. prosinec. Bohoslužby budou takto:
7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše). Večerní slovenská mše není.
Štědrovečerní „půlnoční“ mši sv. oslavíme ve 21.00 v jezuitském kostele a vstupujeme do vánoční doby.

Na slavnost Narození Páně 25. 12. budou bohoslužby:
7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) v jezuitském kostele
11.00 v kostele Sv. rodiny (ul. Grohova), při ní zazní Rybova Česká mše vánoční.

Příležitost ke svátosti smíření
půl hodiny před každou mší sv., v neděli před slovenskou bohoslužbou od 18 hod.
V týdnu do 18. do. 22. 12. vždy 15.30 – 19 hod. v kostele sv. Tomáše.
Zpovědní služba v kapucínském kostele: pondělí – pátek 9.00 – 16.30 hod.

Modlitba Taizé
Středa 20. 12. v 19 hod. v jezuitském kostele

Tichá adorace před eucharistickým Kristem
středa 18.15 – 18.50 v kostele sv. Tomáše
pátek 8. 12. 20.00 – 23.00 v kapli na faře (fara otevřena pro příchozí vždy v celou hodinu)

Benefiční koncerty na podporu oprav chrámu sv. Jakuba

  • středa 13. 12. v 18.00 koncert brněnských konzervatoristů v kapitulní síni augustiniánského kláštera na Starém Brně (za bazilikou)
  • čtvrtek 14. 12. v 18.00 (slovensky): adventný koncert Jakubčiatskeho zboru (slovenská mládež) ve Velkém Špalíčku
  • neděle 17. 12. v 18.00 varhanní koncert v bazilice na Starém Brně. Hrají a zpívají Barbora Baumannová, Daniela Hřebíčková a malý komorní sbor.