Skip links

Program v listopadu

V listopadu je obvyklý pořad „jakubských“ bohoslužeb v době oprav, tedy:
Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie:
7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK)
Pondělí–pátek19.00 v kostele sv. Tomáše (kromě pátku 3. 11.)
Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
Slavnost Všech svatých (1. 11.) a Vzpominka na všechny věrné zemřelé (2. 11.): 19.00 v kostele sv. Tomáše. Bohoslužby svatotomášské farnosti: 7.00 a 17.30
Pátek 3. 11. (první pátek v listopadu): 19.00 v jezuitském kostele. Při této mši sv. zazní Requiem od francouzského skladatele Maurice Duruflé v podání souboru Ensemble Versus (sbormistr Patrik Buchta, varhany Ondřej Múčka). Následuje do 21 hod. Nikodémova noc.  
    
Příležitost ke svátosti smíření
půl hodiny před každou mší sv., ve středu a v neděli večer od 18.15
Od 1. do 3. 11. už od 18 hod.
                  
Tichá adorace před eucharistickým Kristem
středa 18.15–18.50 v kostele sv. Tomáše (kromě 1. 11.)
pátek 10. 11. 20.00–23.00 v kapli na faře (fara otevřena pro příchozí vždy v celou hodinu)
                  
Benefiční varhanní koncert
neděle 26. 11. v 18.00 v kostele sv. Tomáše. Hraje výjimečný improvizátor David Postránecký.