Skip links

Program v říjnu

V říjnu je obvyklý pořad „jakubských“ bohoslužeb v době oprav, tedy:
Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie:
7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK)
Pondělí–pátek19.00 v kostele sv. Tomáše (kromě pátku 6. 10.)
Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
Pátek 6. 10. (první pátek v říjnu): 19.00 v jezuitském kostele, potom do 21 hod. Nikodémova noc.
 
Příležitost ke svátosti smíření
půl hodiny před každou mší sv., ve středu a v neděli večer od 18.15 hod.
Tichá adorace před eucharistickým Kristem
středa 18.15–18.50 v kostele sv. Tomáše
pátek 13. 10. 20.00–23.00 v kapli na faře (fara otevřena pro příchozí vždy v celou hodinu)
Společná modlitba růžence
od pondělí do čtvrtka po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše.
Kurzy  Alfa pro lidi hledající nebo zajímající se o křesťanskou víru
každý čtvrtek od 19 hod. v jezuitském kostele v aule Martina Středy (vstup zadním vchodem na rohu ulic Mozartovy a Jezuitské). Úvodní setkání proběhne 5. 10.
Společný výlet s farností sv. Tomáše (nejen pro rodiny)
neděle 15. 10., sraz ve 14 hodin na dětském hřišti na ulici Trtílkova v Divišově čtvrti. Trasa asi 5 km vhodná i pro kočárky.
Benefiční varhanní koncert
neděle 22. 10. v 18.00 v kostele sv. Tomáše. Účinkují Jan Kopřiva, Ondřej Múčka, Anna Drobílková.