Skip links

Program v adventu

V adventní době (do 23. prosince) bude program „jakubských“ bohoslužeb následující:

Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie:
7.30 (pro „ranní ptáčata“, většinou slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK).
Pondělí–pátek (kromě prvního pátku v měsíci): 19.00 v kostele sv. Tomáše,
navíc rorátní mše sv. úterý (SK) a čtvrtek (kromě 8. 12.): 6.15 v jezuitském kostele.
Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše.
Pátek 2. 12.: 19.00 v jezuitském kostele (potom Nikodémova noc do 21 hod.).
Čtvrtek 8. 12. – slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu: 19.00 v kostele sv. Tomáše (rorátní mše není).
Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před každou mší sv., v neděli před slovenskou bohoslužbou od 18 hod.
V týdnu 19.–23. 12. vždy 16.30–19 hod. (v kostele sv. Tomáše).
Tichá adorace před eucharistickým Kristem: středa 18.15–18.50.
Možnost návštěvy kostela sv. Jakuba: vždy středa–neděle 15.00–18.00 (od 30.11. do 23. 12.).
Návštěvní hodiny na faře: pondělí, středa 9–12 a 17–18 hod.
Příprava na biřmování: čtvrtky 1. a 15. 12. v 19 hod. na faře.