Skip links

Otevření kostela sv. Jakuba v adventu

V adventní době bude až do pátku 23. prosince možnost navštívit kostel sv. Jakuba, a to od středy do neděle v době od 15 do 18 hodin.

Můžete se projít hlavní lodí před oltář, na chvíli se zastavit, zapálit svíčku, podívat se na opravená okna v zadní části kostela nebo artefakty z krovu či kamenných ozdob. Také si můžete zakoupit drobné suvenýry a přispět na opravy našeho chrámu.
Prosíme, dbejte o svou bezpečnost, nevstupujte mimo ohrazený prostor. Děkujeme za pochopení.