Skip links

Program o Vánocích

V závěru adventu do pátku 23. 12. pokračuje obvyklý adventní program:

Bohoslužby: v 19.00 v kostele sv. Tomáše.
Rorátní mše sv.: úterý (SK) a čtvrtek v 6.15 v jezuitském kostele.
Příležitost ke svátosti smíření: 15.30–19.00 hod. v kostele sv. Tomáše.
Kostel sv. Jakuba otevřen: středa–pátek v 15.00–20.00 hod., k dispozici Betlémské světlo.

Vánoce

Všechny „jakubské“ bohoslužby budou v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
  • Štědrý den 24. 12. 2022
Kostel sv. Jakuba otevřen 10.00–13.00 hod., k dispozici Betlémské světlo.
„Půlnoční“ mše sv. ve 21.00 (hudební doprovod sbor Jakubák – vánoční pastorely).
  • Slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční) 25. 12.
Mše sv.: 7.30 (slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše, hudební doprovod sbory Jakubák a Jakubáček – vánoční pastorely), 10.15 (slouží jezuité – zazní Rybova Česká mše vánoční).
Večerní slovenská mše sv. není.
  • Svátek svatého Štěpána 26. 12.
Mše sv.: 7.30 (slouží jezuité), 9.00 (farní mše, hudební doprovod sbory Jakubáček a Jakubák – Steckerovy koledy). Večerní mše sv. není.
Všechny hudební doprovody vánočních bohoslužeb proběhnou pod vedením ředitele svatojakubského kůru Ondřeje Múčky.

Pořad bohoslužeb do Nového roku

Od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. nejsou „jakubské“ bohoslužby v 19 hod.
Mše svaté v kostele sv. Tomáše jsou v 7.00 a 17.30.
Sobota 31. 12.: 16.00 v kostele sv. Tomáše (ranní mše sv. není).
  • Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie 1. 1. 2023 
Mše sv.: 7.30 (slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše), 19.00 (SK) v jezuitském kostele.