Skip links

Program v lednu a únoru

Od začátku roku 2023 bude obvyklý program „jakubských“ bohoslužeb v době oprav.

  • Neděle v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie: 7.30 (pro „ranní ptáčata“, většinou slouží jezuité), v 9.00 (hlavní farní mše) a v 19.00 (SK)
  • Pondělí–pátek (kromě prvního pátku v měsíci): 19.00 v kostele sv. Tomáše
  • Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
  • Pátek 6. 1. a 3. 2.: 19.00 v jezuitském kostele, poté do 21 hod. Nikodémova noc.
Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mší sv.
Tichá adorace před eucharistickým Kristem: středa 18.15–18.50
Návštěvní hodiny na faře: pondělí, středa 9–12 a 17–18 hod. (16. a 18. 1. pouze 9–12 hod.)
Příprava na biřmování: čtvrtek 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2. v 19 hod. na faře