Skip links

Program v únoru do Popeleční středy (1. 2. – 16. 2. 2021)

Pořad bohoslužeb

Neděle: 8:00, 9:30 (R), 11:00 (R), 19:00 (slovensky – R)
Pondělí – pátek: 8:00, 19:00
Sobota: 8:00
Úterý 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice): 8:00, 17:45 (SK), 19:00
Kvůli epidemiologickým opatřením je omezena kapacita kostela, proto je zapotřebí zaregistrovat se na nedělní bohoslužby (kromě mše sv. v 8 hod.) na našich farních stránkách (možné od úterního odpoledne).
Individuální podávání sv. přijímání pro ty, kdo se na mši sv. nedostanou nebo se jí ze zdravotních či jiných důvodů nemohou zúčastnit, je každou neděli od 17 do 18 hodin.  V této době je též možnost přijmout svátost smíření. Vstup bočním vchodem od sakristie.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou bohoslužbou.
Tichá eucharistická adorace je vždy ve středu od 18:05 do 18:50 hodin.
Nikodémova noc proběhne v pátek 5. 2. od 20 do 21 hodin.
Kostel je mimo časy bohoslužeb otevřen k modlitbě a návštěvě denně od 13 do 17 hodin.
Prosíme, dodržujte důsledně epidemiologická opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou, rozestupy)!
„Nebojte se! Otevřete svá srdce Kristu!“ (sv. Jan Pavel II.) – i v této době!