Skip links

Začátek postní doby – Popeleční středa (17. 2. 2021)

Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Je to den přísného postu (tedy nejen od masa, ale i újmy – máme se najíst se do sytosti maximálně jednou), který nás má disponovat k větší otevřenosti pro Boha, ke spojení s Kristem i solidaritě s těmi, kteří mají daleko méně než my.

Vzhledem k současným omezením bude program na Popeleční středu následující:
Bohoslužby s udílením popelce: 8:00, 17:45 (SK – registrace), 19:00 (registrace)
Udílení popelce a možnost sv. přijímání mimo mši: 16:00 – 17:30
Příležitost ke svátosti smíření: před ranní mší od 7:30, 16:00 – 19:00
Popelec se bude udílet také po bohoslužbách až do neděle.
Letos se bude formule pro udílení popelce říkat na začátku pro všechny společně, samotný popelec se bude udílet bezkontaktně sypáním trošky popela na hlavu. Pokud budete mít pokrývky hlavy, sundejte si je před jeho přijetím.
Požehnaný vstup do postní doby!