Skip links

Program v postní době

Pořad bohoslužeb

Neděle: 8:00, 9:30 (R), 11:00 (R), 19:00 (slovensky – R)
Pondělí – pátek: 8:00, 19:00
Sobota: 8:00
Kvůli epidemiologickým opatřením je omezena kapacita kostela, proto je zapotřebí zaregistrovat se na nedělní bohoslužby (kromě mše sv. v 8 hod.) na našich farních stránkách (možné od úterního večera).
Individuální podávání sv. přijímání pro ty, kdo se na mši sv. nedostanou nebo se jí ze zdravotních či jiných důvodů nemohou zúčastnit, je každou neděli od 17 do 18 hodin.  V této době je též možnost přijmout svátost smíření. Vstup bočním vchodem od sakristie.
Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli od 18.30. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou bohoslužbou.
Tichá eucharistická adorace je vždy ve středu od 18:05 do 18:50 hodin.
Nikodémova noc proběhne v pátek 5. 3. od 20 do 21 hodin.
Kostel je mimo časy bohoslužeb otevřen k modlitbě a návštěvě denně od 13 do 17 hodin.
Prosíme, dodržujte důsledně epidemiologická opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou, rozestupy)!
„Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost,
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce.
Prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme 
do tajemství Kristova vykupitelského díla 
a stále opravdověji z něho žijeme.“
(vstupní modlitba na 1. postní neděli)
Foto: Radek Hanskut