Skip links

Situace od 1. března 2021 – omezení pro bohoslužby nezměněna

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet účastníků je omezen na 10 % kapacity míst k sezení daného kostela či místa.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě (s výjimkou členů jedné domácnosti).
Přes dýchací cesty musí mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s účinností alespoň 95 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály, šátky apod. nejsou přípustné.
Před vstupem do vnitřního prostoru je nutná dezinfekce rukou.
Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv (možné sólově / v malém sboru zpívat z kůru) a nesmí docházet k podávání rukou při pozdravení pokoje.

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního zúčastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.