Skip links

Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v souvislosti s pandemií koronaviru COVID – 19

Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob.

Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.

Krátký komentář: Samozřejmě to neznamená, že nemáme slavit neděli. Právě naopak! Nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně můžeme prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Také můžeme přijmout eucharistii v kostele mezi 10 – 11 nebo 16 – 18 hodinou. A ani v čase vnějších omezení nezapomínejme na hezkou kulturu neděle, aby i nyní mohla být dnem radosti!