Skip links

Situace od 26. dubna 2021 – u sv. Jakuba bez registrace

V souvislosti s novým nařízením vlády z 23. 4. 2021 už neplatí omezení počtu účastníků 10% kapacity kostela, proto v kostele sv. Jakuba není potřebná registrace na nedělní bohoslužby.
Nadále je potřeba mít zakryté dýchací cesty (respirátorem nebo nanorouškou), dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) a dezinfikovat si ruce při vstupu do kostela.
Nadále též nepoužíváme svěcenou vodu a nepodáváme si ruce při pozdravení pokoje.

Platí obvyklý pořad bohoslužeb:
Pondělí – pátek: 8:00, 19:00
Sobota: 8:00
Neděle: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00 (SK)

Tichá adorace před eucharistickým Kristem: středa 18:05 – 18:50
Májové pobožnosti v měsíci květnu: úterý po večerní mši sv., pátek od 18:30
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou bohoslužbou, ve středu večer od 18:10.