Skip links

Slavnost Nanebevzetí Páně a svatodušní novéna

O slavnosti Nanebevstoupení Páně (čtvrtek 13. května 2021) budou mše sv. v 8:00 a 19:00 hodin.

Nebude tedy slovenská mše sv. v 17:45 hod., která bývala o slavnostech v době výrazné omezení kapacity kostela.
Svatodušní novénu budeme od pátku 14. 5. v jednoduché formě (přímluvy, píseň k Duchu sv.) prožívat při každé mši sv. Pokud byste chtěli prožít společně delší čas modlitby, zveme na svatodušní novénu do sousedního kostela sv. Tomáše, kde bude pod vedením členů komunity Emmanuel probíhat každý den od 18:15 hod