Skip links

Slavnosti sv. Josefa a Zvěstování Páně

O slavnostech sv. Josefa (19. 3.) a Zvěstování Páně (25. 3.) je následující program bohoslužeb:

8:00, 17:45 (slovensky), 19:00.
Na tyto bohoslužby není potřebná rezervace online.
Půlhodinu před každou mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.
Páteční křížová cesta o slavnosti sv. Josefa odpadá.