Skip links

Svátost smíření před Velikonocemi

Před Velikonocemi bude příležitost ke svátosti smíření v následujících časech:
Před ranními bohoslužbami a bohoslužbami v neděli dopoledne: vždy půl hodiny před začátkem
Před večerními bohoslužbami ve všední dny: od 18 hod. (od pátku 26. 3. do středy 31. 3.)
Květná neděle 28. 3.: 17:00 – 19:00
Zelený čtvrtek 1. 4.: 17:00 – 18:30
Od Velkého pátku se před bohoslužbami nezpovídá, svátost smíření možná po osobní domluvě.
Kromě toho opět nabízíme možnost zaregistrovat se v sekci „Program mší a událostí“ ke svátosti smíření na pevný čas (po 10 minutách) ve středu 31. 3. od 16:00 do 18:00 hodin. V tomto čase se zpovídá na faře, vejděte dovnitř a zvoňte na farní kancelář.
Kéž vždy s vděčností prožíváme radost z daru odpuštění!