Skip links

Vánoce 2021 u svatého Jakuba

Vánoční program v kostele sv. Jakuba má následující podobu:

Štědrý den 24.12.:
8:00 – poslední mše sv. adventní doby
10:00 – 16:00 – kostel otevřen, možnost zapálení Betlémského světla a prohlídky betléma
od 21:15 – možnost zapálení Betlémského světla
od 21:30 – vánoční vytrubování
22:00 – „půlnoční“ mše sv. ze slavnosti Narození Páně (zpívá sbor Jakubák)
Slavnost Narození Páně 25.12.
Bohoslužby 8:00, 9:30 (zpívá sbor Jakubák) a 11:00 (při ní zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby)
13:00 – 18:00 – kostel otevřen, možnost zapálení Betlémského světla a prohlídky betléma
Večerní bohoslužba u sv. Jakuba není, je v 19:30 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.
Svátek Svaté rodiny 26.12. (v liturgii má v neděli přednost svátek Sv. rodiny před sv. Štěpánem)
Nedělní pořad bohoslužeb 8:00, 9:30 (zpívá sbor dětí Jakubáček) a 19:00
10:30 – vánoční hra dětí
13:00 – 18:00 – kostel otevřen, možnost prohlídky betléma
Dny 27.12. – 30.12
Bohoslužby pouze v 8:00 (večerní mše sv. není, možnost v 17:30 u sv. Tomáše)
10:00 – 18:00 – kostel otevřen, možnost prohlídky betléma
Poslední den občanského roku 31.12.
Bohoslužby 8:00 a 17:00 (na poděkování za uplynulý rok)
10:00 – 16:30 – kostel otevřen, možnost prohlídky betléma
Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1.1.2022
Nedělní pořad bohoslužeb 8:00, 9:30 a 19:00 (SK)
13:00 – 18:00 – kostel otevřen, možnost prohlídky betléma
Neděle 2.1.2022
Nedělní pořad bohoslužeb 8:00, 9:30 a 19:00 (SK)
13:00 – 18:00 – kostel otevřen, možnost prohlídky betléma
Přeji všem pokojné a radostné prožití svátků Kristova narození! A požehnaný vstup do roku 2022!
Jan Pacner, farář