Skip links

Vánoční přání otce Jana

Milí farníci a všichni, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!

V prostém líčení betlémských událostí zmiňuje evangelista Lukáš andělské poselství pastýřům: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11)
Ze srdce vám všem přeji, aby tato zvěst vánoční noci byla i pro vás zdrojem radosti a pokoje! Ať narozený Ježíš Kristus je vám světlem, které umožňuje vidět všechno dobré a krásné i prozařuje temnoty a těžkosti života – a to nejen o Vánocích, ale i ve všedních dnech nastávajícího roku 2022! 
P. Jan Pacner, farář