Skip links

Změny od 22. října 2020

Vzhledem k novým vládním nařízením a faktickému lockdownu dochází od 22. října 2020 k těmto změnám:

Kostel je otevřen pouze k soukromé modlitbě:
pondělí–pátek: 13:00–16:00
sobota–neděle: 14:00–16:00

Možnost individuálního setkání s knězem v kostele:
pondělí–neděle: 16:00–18:00
(vstup bočním vchodem u sakristie).

V případě potřeby je též možnost domluvit osobní setkání s knězem telefonicky na čísle 731 402 777 (nechte případně déle zvonit).
Společné podávání sv. přijímání a přijetí svátosti smíření během tiché adorace bohužel už není možné.
Nadále platí, že kněží soukromě odslouží v příslušný den zadané úmysly mší svatých. Můžete se duchovně připojit (nejlépe při bohoslužbě slova v rodinném kruhu) ke mši sv. za naši farnost, kterou slavím v neděli v 9 hodin v kostele.

V tyto stále náročnější dny na vás všechny myslím v modlitbě i při mši sv. a vyprošuji dary Ducha sv., zvlášť sílu, vytrvalost a pokoj!

Jan Pacner, farář

Aktuální Zamyšlení na našem webu.

Videa pro povzbuzení s nedělním zamyšlením jsou nahrávána na www.youtube.com.