Skip links

Život ve farnosti od 18. října 2020

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 6 (včetně kněze) nejsou veřejné bohoslužby. Otec biskup Vojtěch dává dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře otce Jana (přístup je na našich farních stránkách).

V neděli je možnost přijetí eucharistie, případně slavení svátosti smíření při tiché adoraci od 10 do 11 hodin dopoledne a od 16 do 18 hodin odpoledne. V pracovní dny je tato možnost od 17 do 18 hodin. Dodržujte důsledně hygienické předpisy (dezinfekce rukou, roušky, rozestupy)! Zvlášť v neděli se v kostele dlouho nezdržujte, abyste případně zbytečně neohrožovali ostatní.

Kněží odslouží v příslušný den zadané úmysly mší sv.  Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží otec Jan v neděli v 9 hodin v kostele.
Kromě časů tiché adorace bude kostel otevřen od pondělí do soboty od 10 do 17 hodin, v neděli od 12 do 16 hodin.

Ať i tyto náročné dny, plné vnějších omezení a nejistoty, jsou časem požehnání a pokoje!