Skip links

Obnovení veřejných bohoslužeb od 3. 12. 2020

Od čtvrtka 3. 12. 2020 se v kostele sv. Jakuba obnovují veřejné bohoslužby v obvyklých časech: pondělí – pátek 8:00 a 19:00, sobota 8:00, neděle 8:00, 9:30, 11:00 a 19:00 (SK), v adventu bude navíc rorátní mše sv. ve čtvrtek v 6:45 hod (vstup vchodem od sakristie). 

Protože na mši sv. v našem kostele může být v nyní max. 120 lidí, je na nedělní bohoslužby v 9:30 a 19 hod. nutná registrace na našich farních stránkách. Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kdo se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit nedělní bohoslužby, může se v neděli od 17 do 18:30 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii. V této době je též možnost přijetí svátosti smíření. Vstup vchodem od sakristie.

K neděli si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Bližší informace na týden najdete v sekci Ohlášky.