Skip links

Rubrika: Aktualita

Program o prázdninách

O prázdninách bude pro naše jakubské společenství pokračovat (s malými výjimkami) program bohoslužeb, který se ustálil během zavření chrámu sv. Jakuba, tedy: Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie: 7:30 (pro „ranní ptáčata“, většinou slouží jezuité), 9:00 (hlavní farní mše) a 19:00 (SK) Pondělí–pátek – vždy v kostele sv. Tomáše (včetně

Svatodušní týden – změna v pátek 3. června!

Vzhledem k programu v jezuitském kostele bude nakonec naše farnost slavit bohoslužbu i v pátek 3. 6. večer v kostele sv. Tomáše v 19:15 hod. Program týdne je tedy následující: Pondělí 30. 5. – sobota 4. 6. – vše v kostele sv. Tomáše: Pondělí – čtvrtek: 19:15 Pátek 3. 6.: 8:00, 19:15 pak do 21:00 Nikodémova noc Sobota

Program od Nanebevstoupení Páně do Letnic (26. 5. – 5. 6. 2022)

Protože před Letnicemi – slavností Seslání Ducha sv. – pravidelně v kostele sv. Tomáše, kde má naše farnost ve všední dny útočiště, probíhá svatodušní novéna, projeví se to na pořadu našich bohoslužeb, jejichž začátek bude v některé dny až v 19:15 hod. Program je tedy následující: Čtvrtek 26. 5. – slavnost

Program o Velikonocích

Protože 11. dubna dojde kvůli opravám k uzavření našeho chrámu, prožije naše farní společenství oslavu Velikonoc v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie (na rohu Jezuitské a Beethovenovy ulice). Prosíme, věnujte pozornost místům a časům bohoslužeb a dalších liturgických akcí. Květná

Omezení otevření kostela, bohoslužby nezměněny

Kvůli stavbě vnitřního lešení bude kostel od 9. 2. do 27. 2. otevřen takto: pondělí–pátek: pouze 16:30–18:00 (podstatné omezení) sobota: 10:00–18:00 neděle: 13:00–18:00 Bohoslužby jsou v obvyklém "opravovém" režimu, tedy: pondělí–pátek: 19:00 neděle: 8:00, 9:30, 19:00 (SK) V pátek a v sobotu slaví naše farnost

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně je druhým vrcholem vánoční doby. Ve východní tradici je vlastním obsahem Vánoc – teprve tam, kde se spása, která je v narozeném Ježíši Kristu, zvěstuje pohanům, se naplňuje dar Ježíšova narození. Událost klanění mudrců se ve východní tradici  spojuje s dvěma dalšími momenty, které

Vánoční přání otce Jana

Milí farníci a všichni, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba! V prostém líčení betlémských událostí zmiňuje evangelista Lukáš andělské poselství pastýřům: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11) Ze srdce