Skip links

Rubrika: Aktualita

Program o Velikonocích

Protože 11. dubna dojde kvůli opravám k uzavření našeho chrámu, prožije naše farní společenství oslavu Velikonoc v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie (na rohu Jezuitské a Beethovenovy ulice). Prosíme, věnujte pozornost místům a časům bohoslužeb a dalších liturgických akcí. Květná

Omezení otevření kostela, bohoslužby nezměněny

Kvůli stavbě vnitřního lešení bude kostel od 9. 2. do 27. 2. otevřen takto: pondělí–pátek: pouze 16:30–18:00 (podstatné omezení) sobota: 10:00–18:00 neděle: 13:00–18:00 Bohoslužby jsou v obvyklém "opravovém" režimu, tedy: pondělí–pátek: 19:00 neděle: 8:00, 9:30, 19:00 (SK) V pátek a v sobotu slaví naše farnost

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně je druhým vrcholem vánoční doby. Ve východní tradici je vlastním obsahem Vánoc – teprve tam, kde se spása, která je v narozeném Ježíši Kristu, zvěstuje pohanům, se naplňuje dar Ježíšova narození. Událost klanění mudrců se ve východní tradici  spojuje s dvěma dalšími momenty, které

Vánoční přání otce Jana

Milí farníci a všichni, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba! V prostém líčení betlémských událostí zmiňuje evangelista Lukáš andělské poselství pastýřům: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11) Ze srdce

Vánoce 2021 u svatého Jakuba

Vánoční program v kostele sv. Jakuba má následující podobu: Štědrý den 24.12.: 8:00 – poslední mše sv. adventní doby 10:00 – 16:00 – kostel otevřen, možnost zapálení Betlémského světla a prohlídky betléma od 21:15 – možnost zapálení Betlémského světla od 21:30 – vánoční vytrubování 22:00 – „půlnoční“ mše sv.

Otevření kostela a věže o Vánocích

Kostel sv. Jakuba bude o Vánocích otevřen takto: Štědrý den 24.12.: 10:00 – 16:00 25.12. – 26.12: 13:00 – 18:00 27.12. – 30.12.: 10:00 – 18:00 31.12.: 10:00 – 16:30 1.1. – 2.1.2022: 13:00 – 18:00 V daných časech si můžete prohlédnout betlém. Otevírací doba věže: Štědrý

Program v závěru adventu

V závěrečném adventním týdnu je program bohoslužeb následující: pondělí 20.12 - čtvrtek 23.12.: 8:00, 19:00 čtvrtek 23.12. též roráty 6:15 (vstup bočním vchodem) Poslední mše sv. adventní doby: pátek 24.12.: 8:00 Příležitost ke svátosti smíření: ráno (do pátku) od 7:30, večer (do čtvrtku) od 18:00

Příprava na biřmování

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se přihlásili do přípravy k přijetí této svátosti. Setkání budou probíhat na naší faře ve čtvrtek od 19 hodin jednou za dva týdny (mimo období prázdnin). První setkání proběhne 7. října. Do přípravy se mohou zapojit

Jáhenské svěcení Jana Huska

V pátek 24. září 2021 v 17.30 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně udělil diecézní biskup Vojtěch Cikrle jáhenské svěcení našemu jáhnovi z farnosti svatého Jakuba v Brně Janovi Huskovi společně se třemi dalšími kandidáty. V naší farnosti působí trvalí jáhni Mgr. Josef Múčka a MUDr. PhDr. René Caha. Mgr. Jan