Skip links

Rubrika: Aktualita

Program od Nanebevstoupení Páně do Letnic (26. 5. – 5. 6. 2022)

Protože před Letnicemi – slavností Seslání Ducha sv. – pravidelně v kostele sv. Tomáše, kde má naše farnost ve všední dny útočiště, probíhá svatodušní novéna, projeví se to na pořadu našich bohoslužeb, jejichž začátek bude v některé dny až v 19:15 hod. Program je tedy následující: Čtvrtek 26. 5. – slavnost

Program o Velikonocích

Protože 11. dubna dojde kvůli opravám k uzavření našeho chrámu, prožije naše farní společenství oslavu Velikonoc v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie (na rohu Jezuitské a Beethovenovy ulice). Prosíme, věnujte pozornost místům a časům bohoslužeb a dalších liturgických akcí. Květná

Omezení otevření kostela, bohoslužby nezměněny

Kvůli stavbě vnitřního lešení bude kostel od 9. 2. do 27. 2. otevřen takto: pondělí–pátek: pouze 16:30–18:00 (podstatné omezení) sobota: 10:00–18:00 neděle: 13:00–18:00 Bohoslužby jsou v obvyklém "opravovém" režimu, tedy: pondělí–pátek: 19:00 neděle: 8:00, 9:30, 19:00 (SK) V pátek a v sobotu slaví naše farnost

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně je druhým vrcholem vánoční doby. Ve východní tradici je vlastním obsahem Vánoc – teprve tam, kde se spása, která je v narozeném Ježíši Kristu, zvěstuje pohanům, se naplňuje dar Ježíšova narození. Událost klanění mudrců se ve východní tradici  spojuje s dvěma dalšími momenty, které

Vánoční přání otce Jana

Milí farníci a všichni, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba! V prostém líčení betlémských událostí zmiňuje evangelista Lukáš andělské poselství pastýřům: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11) Ze srdce

Vánoce 2021 u svatého Jakuba

Vánoční program v kostele sv. Jakuba má následující podobu: Štědrý den 24.12.: 8:00 – poslední mše sv. adventní doby 10:00 – 16:00 – kostel otevřen, možnost zapálení Betlémského světla a prohlídky betléma od 21:15 – možnost zapálení Betlémského světla od 21:30 – vánoční vytrubování 22:00 – „půlnoční“ mše sv.

Otevření kostela a věže o Vánocích

Kostel sv. Jakuba bude o Vánocích otevřen takto: Štědrý den 24.12.: 10:00 – 16:00 25.12. – 26.12: 13:00 – 18:00 27.12. – 30.12.: 10:00 – 18:00 31.12.: 10:00 – 16:30 1.1. – 2.1.2022: 13:00 – 18:00 V daných časech si můžete prohlédnout betlém. Otevírací doba věže: Štědrý

Program v závěru adventu

V závěrečném adventním týdnu je program bohoslužeb následující: pondělí 20.12 - čtvrtek 23.12.: 8:00, 19:00 čtvrtek 23.12. též roráty 6:15 (vstup bočním vchodem) Poslední mše sv. adventní doby: pátek 24.12.: 8:00 Příležitost ke svátosti smíření: ráno (do pátku) od 7:30, večer (do čtvrtku) od 18:00