Skip links

Rubrika: Aktualita

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně je druhým vrcholem vánoční doby. Ve východní tradici je vlastním obsahem Vánoc – teprve tam, kde se spása, která je v narozeném Ježíši Kristu, zvěstuje pohanům, se naplňuje dar Ježíšova narození. Událost klanění mudrců se ve východní tradici  spojuje s dvěma dalšími momenty, které

Vánoční přání otce Jana

Milí farníci a všichni, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba! V prostém líčení betlémských událostí zmiňuje evangelista Lukáš andělské poselství pastýřům: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11) Ze srdce

Vánoce 2021 u svatého Jakuba

Vánoční program v kostele sv. Jakuba má následující podobu: Štědrý den 24.12.: 8:00 – poslední mše sv. adventní doby 10:00 – 16:00 – kostel otevřen, možnost zapálení Betlémského světla a prohlídky betléma od 21:15 – možnost zapálení Betlémského světla od 21:30 – vánoční vytrubování 22:00 – „půlnoční“ mše sv.

Otevření kostela a věže o Vánocích

Kostel sv. Jakuba bude o Vánocích otevřen takto: Štědrý den 24.12.: 10:00 – 16:00 25.12. – 26.12: 13:00 – 18:00 27.12. – 30.12.: 10:00 – 18:00 31.12.: 10:00 – 16:30 1.1. – 2.1.2022: 13:00 – 18:00 V daných časech si můžete prohlédnout betlém. Otevírací doba věže: Štědrý

Program v závěru adventu

V závěrečném adventním týdnu je program bohoslužeb následující: pondělí 20.12 - čtvrtek 23.12.: 8:00, 19:00 čtvrtek 23.12. též roráty 6:15 (vstup bočním vchodem) Poslední mše sv. adventní doby: pátek 24.12.: 8:00 Příležitost ke svátosti smíření: ráno (do pátku) od 7:30, večer (do čtvrtku) od 18:00

Příprava na biřmování

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se přihlásili do přípravy k přijetí této svátosti. Setkání budou probíhat na naší faře ve čtvrtek od 19 hodin jednou za dva týdny (mimo období prázdnin). První setkání proběhne 7. října. Do přípravy se mohou zapojit

Jáhenské svěcení Jana Huska

V pátek 24. září 2021 v 17.30 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně udělil diecézní biskup Vojtěch Cikrle jáhenské svěcení našemu jáhnovi z farnosti svatého Jakuba v Brně Janovi Huskovi společně se třemi dalšími kandidáty. V naší farnosti působí trvalí jáhni Mgr. Josef Múčka a MUDr. PhDr. René Caha. Mgr. Jan

Bohoslužby ve školním roce – změna v neděli!

Od pondělí 30. srpna bude ve všední dny v kostele sv. Jakuba opět obvyklý pořad bohoslužeb, tedy: pondělí–pátek: 8:00 a 19:00 hod. sobota: 8:00 hod. Vzhledem ke snižujícímu se počtu kněží přišla naše farnost o farního vikáře Tomáše Maradu, proto v neděli dopoledne už nebude bývat mše sv. v 11 hod. V tento

Rozloučení s P. Pavlem Kopečkem

V neděli 22. srpna 2021 jsme se při mši svaté v 9.30 rozloučili s P. Pavlem Kopečkem, který z naší farnosti odešel už během prázdnin – působil ve farnosti jako výpomocný duchovní. Společně jsme se pomodlili a poděkovali mu za jeho službu. Do nového působiště mu vyprošujeme hojnost Božího požehnání! Fotky z bohoslužby

Omezení návštěvní doby věže

Kvůli svatebním obřadům bude omezena návštěvní doba věže v následujících dnech takto: pátek 20. 8.: 10:00 – 13:30, 15:30 – 18:00 sobota 21. 8.: 15:30 – 18:00 pátek 27. 8.: 12:00 – 18:00 V ostatní dny je věž otevřena v čase 10:00 – 18:00, v neděli 13:00 – 18:00 Připomínáme, že

Německo-česká mše sv. 1. srpna v 11 hodin

V neděli  1. srpna 2021 bude kromě obvyklých bohoslužeb (8:00, 9:30 a 19:00 hod.) též německo-česká mše svatá v 11 hodin. Tato mše sv. proběhne v rámci festivalu Meeting Brno (více na www.meetingbrno.cz) a partnerství brněnské diecéze s německou diecézí Rottenburg-Stuttgart. Hlavním celebrantem bude dómský kanovník této diecéze Dr. Uwe Scharfenecker, koncelebrantem

Bohoslužby o prázdninách (od 4. července do 29. srpna)

O letošních prázdninách budou v daném časovém období bohoslužby takto: Neděle: 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) hod. Mše sv. v 11 hod. není, nedělní večerní mše sv. je i o prázdninách ve slovenštině. Pondělí – pátek: pouze 19:00 hod. Mše sv. v 8 hod. není, můžete navštívit mši sv. v kostele sv. Tomáše v 7:00 hod. Tam

Jsme vděčni za každý dar, říká Marián Kalina

Moravská Nová Ves patří mezi místa těžce poničená tornádem. Zkáza se dotkla i zdejšího kostela. Místní farář Marián Kalina v rozhovoru pro Zprávy z Moravy vyjádřil vděčnost za každý dar. Upozornil, že nejvíce pomáhá organizovaná pomoc. Obnova bude trvat roky. Mariana Kalinu zastihla blížící se