Skip links

Rubrika: Aktualita

Modlitby za zemřelé, možnost získání „plnomocných odpustků“ po celý listopad

Modlitby za zemřelé, možnost získání „plnomocných odpustků“ po celý listopad

V listopadu se zvlášť modlíme za zemřelé s podporou celého společenství církve, můžeme pro ně získat tzv. plnomocné odpustky. Odpustek neznamená odpuštění hříchů, ale pomoc se zahlazením jejich následků (ty často zůstávají, i když byl hřích zcela odpuštěn). Věříme, že tak lze pomáhat i zemřelým, kteří si tyto „dluhy“

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se přihlásili do přípravy k přijetí této svátosti. Setkání budou probíhat na naší faře ve čtvrtek od 19 hodin jednou za dva týdny (mimo období prázdnin). První setkání proběhne 7. října. Do přípravy se mohou zapojit

Jáhenské svěcení Jana Huska

Jáhenské svěcení Jana Huska

V pátek 24. září 2021 v 17.30 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně udělil diecézní biskup Vojtěch Cikrle jáhenské svěcení našemu jáhnovi z farnosti svatého Jakuba v Brně Janovi Huskovi společně se třemi dalšími kandidáty. V naší farnosti působí trvalí jáhni Mgr. Josef Múčka a MUDr. PhDr. René Caha. Mgr. Jan

Rozloučení s P. Pavlem Kopečkem

Rozloučení s P. Pavlem Kopečkem

V neděli 22. srpna 2021 jsme se při mši svaté v 9.30 rozloučili s P. Pavlem Kopečkem, který z naší farnosti odešel už během prázdnin – působil ve farnosti jako výpomocný duchovní. Společně jsme se pomodlili a poděkovali mu za jeho službu. Do nového působiště mu vyprošujeme hojnost Božího požehnání! Fotky z bohoslužby

Omezení návštěvní doby věže

Omezení návštěvní doby věže

Kvůli svatebním obřadům bude omezena návštěvní doba věže v následujících dnech takto: pátek 20. 8.: 10:00 – 13:30, 15:30 – 18:00 sobota 21. 8.: 15:30 – 18:00 pátek 27. 8.: 12:00 – 18:00 V ostatní dny je věž otevřena v čase 10:00 – 18:00, v neděli 13:00 – 18:00 Připomínáme, že

Německo-česká mše sv. 1. srpna v 11 hodin

Německo-česká mše sv. 1. srpna v 11 hodin

V neděli  1. srpna 2021 bude kromě obvyklých bohoslužeb (8:00, 9:30 a 19:00 hod.) též německo-česká mše svatá v 11 hodin. Tato mše sv. proběhne v rámci festivalu Meeting Brno (více na www.meetingbrno.cz) a partnerství brněnské diecéze s německou diecézí Rottenburg-Stuttgart. Hlavním celebrantem bude dómský kanovník této diecéze Dr. Uwe Scharfenecker, koncelebrantem

Bohoslužby o prázdninách (od 4. července do 29. srpna)

Bohoslužby o prázdninách (od 4. července do 29. srpna)

O letošních prázdninách budou v daném časovém období bohoslužby takto: Neděle: 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) hod. Mše sv. v 11 hod. není, nedělní večerní mše sv. je i o prázdninách ve slovenštině. Pondělí – pátek: pouze 19:00 hod. Mše sv. v 8 hod. není, můžete navštívit mši sv. v kostele sv. Tomáše v 7:00 hod. Tam

Svatodušní obnova online

Svatodušní obnova online

Tým Live 4G zve na Svatodušní duchovní obnovu online v neděli 16. 5. 2021 od 14 do 20 hodin. Obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v Boží přítomnosti. Připojit se můžete na YouTube kanále Live4G. Další informace najdete na Facebooku v události

Slavnost Nanebevzetí Páně a svatodušní novéna

Slavnost Nanebevzetí Páně a svatodušní novéna

O slavnosti Nanebevstoupení Páně (čtvrtek 13. května 2021) budou mše sv. v 8:00 a 19:00 hodin. Nebude tedy slovenská mše sv. v 17:45 hod., která bývala o slavnostech v době výrazné omezení kapacity kostela. Svatodušní novénu budeme od pátku 14. 5. v jednoduché formě (přímluvy, píseň k Duchu sv.) prožívat při každé mši sv. Pokud byste chtěli prožít společně delší